ψυχραιμια

καλό ταξίδι Μανώλη

Advertisements

Δευτέρα,Μαρτίου 14,2011 Posted by | art | | Σχολιάστε

δεν είμαστε Αιγύπτιοι

Έχω την τιμή να δημοσιεύσω μια τεράστια επιτυχία
στο χώρο των επιστημών και ειδικότερα στον τομέα
της Γενετικής.Πρόκειται για την Εργασία του καθηγητή
Γενετικής του Α.Π.Θ.κ.Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη, σχετικά με την έρευνα πάνω
στην προέλευση των Ελληνικών φύλλων,που ανατρέπει
τις μέχρι τώρα θεωρίες περί Αιγυπτιακής καταγωγής
και μαύρης Αθηνάς!
Το δημοσίευμα είναι ακριβώς το δελτίο τύπου του Α.Π.Θ.
Η πλήρης εργασία όπως έχει δημοσιευθεί σε ξένα
περιοδικά,είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο.
Αφήστε το email σας η επικοινωνήστε με τις διευθυνσεις
του κειμένου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ. (2310) 997158, 996778 Fax (2310) 996730 e-mail: louizou@ad.auth.gr
Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Α.Π.Θ., Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΙΚΙΣΤΗΚΕ
ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Θεσσαλονίκη, 2/4/2008

«Προέλευση των Νεολιθικών ανθρώπων της Ελλάδας με βάση μελέτη του πατρικά κληρονομούμενου DNA» είναι ο τίτλος της έρευνας που πραγματοποίησε ο Καθηγητής Γενετικής του Α.Π.Θ., Κωνσταντίνος Τριανταφυλλιδης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμια από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Ρωσία και την Τουρκία. Στην έρευνα απομονώθηκε DNA από 193 δείγματα αίματος ανδρών από την Κρήτη και 171 δείγματα αίματος ανδρών από την Ηπειρωτική Ελλάδα που ζουν σε κοινότητες με γνωστούς Νεολιθικούς οικισμούς. Συγκεκριμένα, στη Νέα Νικομήδεια (Βέροια), στο Σέσκλο και στο Διμήνι (περιοχή Βόλου), στο Σπήλαιο του Φράχτη (περιοχή Κρανιδίου) και στη Λέρνη (στο νομό Αργολίδας).

Τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης από τις περιοχές της Ελλάδας συγκρίθηκαν με παρόμοια αποτελέσματα από περιοχές της Ευρώπης, της Ανατολίας και της Αφρικής.

Η απουσία συγκεκριμένης γενετικής σύστασης (της J2b-M12) στους κατοίκους των γειτονικών με τον Βόσπορο περιοχών, υποδεικνύει ότι Νεολιθικοί άνθρωποι στην Ελλάδα είναι πιθανότερο ότι ήλθαν δια θαλάσσης.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του DNA του χρωμοσώματος Υ του πληθυσμού της Κρήτης έδειξαν ότι κατατάσσεται μαζί με τους πληθυσμούς από την Ανατολία, ενώ τα δείγματα από τις περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας κατατάσσονται μαζί με Βαλκανικούς πληθυσμούς. Κατά συνέπεια, τα γενετικά αποτελέσματα φαίνεται πως υποστηρίζουν τη θεωρία ότι Νεολιθικοί κάτοικοι της Κρήτης προήλθαν από την Ανατολία. Βέβαια, μελέτες μας με άλλους γενετικούς δείκτες απέδειξαν ότι οι νεολιθικοί άνθρωποι ήρθαν και στην Ηπειρωτική Ελλάδα από την Ανατολία.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση των δειγμάτων από τη Λέρνη/Σπήλαιο Φράχτη στην Πελοπόννησο, που δείχνουν συγγένεια με τον πληθυσμό της Κρήτης. Το γεγονός αυτό μάλλον απεικονίζει τη γεωγραφική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους κατοίκους της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της Ανατολίας. Μάλιστα, θα μπορούσε να αναφερθεί ο μετα-αποικισμός της Κρήτης το 1.100 π.Χ. από αποίκους από την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπως αντιπροσωπεύεται από τον μονονουκλεοτιδικό δείκτη V13. Η ύπαρξη αυτού του δείκτη διαπιστώθηκε με συχνότητα 35% στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, ενώ η συχνότητα του στην Κρήτη μόλις φθάνει το 7%, και δείχνει την ηπειρωτική συνεισφορά στις γενετικές παραλλαγές του χρωμοσώματος Υ που βρέθηκαν στην Κρήτη. Το ποσοστό της συνεισφοράς της Ηπειρωτικής Ελλάδας στην Κρήτη υπολογίζεται ότι είναι της τάξης του 20% περίπου.

Η χρονολογία εξάπλωσης της απλοομάδας J2a1h-M319 στην Κρήτη υπολογίζεται ότι συνέβη γύρω στο 3.100 π.Χ.. Η σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων αυτών στην αρχαιολογία είναι προκλητική. Η χρονολογία των 3.100 ετών π.Χ. είναι πολύ σημαντική για τους ιστορικούς, μια και σηματοδοτεί το όριο ανάμεσα στη Νεολιθική εποχή και την Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη, μία περίοδος που σχετίζεται με σειρά σημαντικών αλλαγών στην οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών, τη δημογραφία, τα πολιτισμικά υλικά, την τεχνολογία, την εικονογραφία και τη νεκρώσιμη τελετουργία. Πολλοί ερευνητές πρότειναν ότι η άφιξη νέου πληθυσμού ήταν υπεύθυνη για τη σηματοδότηση αυτών των αλλαγών, μία κοινωνικο-πολιτισμική ανάταση από την οποία αναπήδησε ο φημισμένος Μινωικός πολιτισμός. Τα νέα αυτά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την πρώιμη Περίοδο του Χαλκού στην Κρήτη έχουν συσχετισθεί ποικιλότροπα, π.χ. ότι οφείλονται σε αποικισμό της Ελλάδας και ειδικότερα της Κρήτης από την Αίγυπτο/Λιβύη, ή τη Συρία/Παλαιστίνη, ή από το Ανατολικό Αιγαίο/ την Ανατολία. Σε σχέση με την υπόθεση ότι ο Μινωικός πολιτισμός οφείλεται σε αποικισμό από την Αίγυπτο και τη Λιβύη, η πλειονότητα των απλοομάδων E3b1-M78 χαρακτηρίζεται από τον μονονουκλεοτιδικό δείκτη V13, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στα δείγματα που αναλύθηκαν από την Αίγυπτο δε βρέθηκε αυτός ο μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε πρόσφατη γενετική επαφή ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Κρήτη ή την Ηπειρωτική Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ο Ελληνικός χώρος δεν αποικίστηκε από κατοίκους της Αιγύπτου. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης του DNA στην πραγματικότητα παρέχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν τις πληθυσμιακές μετακινήσεις από την Ανατολία. Τα αποτελέσματα αυτά καταρρίπτουν την Αφροκεντρική θεωρία της “Μαύρης Αθηνάς” που διατυπώθηκε από ορισμένους επιστήμονες και πρόσφατα από Σκοπιανούς. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το θαύμα του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού ήταν αποτέλεσμα αντιγραφής από Αιγυπτιακές πηγές και ότι η ίδια η Ελλάδα αποικίστηκε από κατοίκους της Αφρικής.
Να σημειωθεί ότι η μελέτη του μιτοχονδριακού DNA (παρουσιάζει μητρικό τρόπο κληρονόμησης) και του DNA του χρωμοσώματος Υ (παρουσιάζει πατρικό τρόπο κληρονόμησης) αποκάλυψε ότι το 80% του DNA των κατοίκων της Ευρώπης έχει παλαιολιθική προέλευση ή με άλλα λόγια οι κάτοικοι είναι αυτόχθονες. Το υπόλοιπο 20% έχει νεολιθική προέλευση. Είναι, επίσης, γνωστό ότι οι αρχαιότεροι νεολιθικοί οικισμοί στην Ευρώπη ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα. Η επιστημονική μελέτη της προέλευσης αυτών των ανθρώπων γίνεται με βάση ευρήματα που προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, π.χ. την αρχαιολογία, τη γλωσσολογία, τη γενετική, ενώ παράλληλα διεξάγονται ενδιαφέρουσες επιστημονικές συζητήσεις για το πώς, πότε και από που προήλθαν οι άνθρωποι αυτοί τη Νεολιθική περίοδο στη ΝΑ Ευρώπη.
Για να διερευνηθούν τα ερωτήματα αυτά μελετήθηκε το DNA του χρωμοσώματος Υ. Οι γενετικοί δείκτες του χρωμοσώματος Υ κληροδοτούνται αμετάβλητα από τον πατέρα στο γιο, από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας έτσι πατρικές γενεαλογικές γραμμές. Με τη μεθοδολογία ανάλυσης του DNA του χρωμοσώματος Υ είναι δυνατόν να ιχνηλατηθεί η πατρική γενεαλογική σειρά και να προκύψουν συμπεράσματα για την προέλευση των ανθρώπινων πληθυσμών.
Επικοινωνία: Καθηγητής Γενετικής Α.Π.Θ., Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, τηλ. 2310 998309, email: triant@bio.auth.gr
________________________

Παρασκευή,Μαρτίου 13,2009 Posted by | art | 4 Σχόλια

akribeia-stop

Καιρός ήταν να ακουστεί και κάτι διαφορετικό
μετά από από τη λαίλαπα των δυσοίωνων ειδήσεων
για την παγκόσμια κρίση και τις επιπτώσεις της,
οι οποίες φυσικά όπως πάντα έχουν κοινό παρονομαστή
την τσέπη μας!Όχι ότι και πριν τα πράγματα ήταν ρόδινα,
αφού μας έχουν ξεσκίσει τα πορτοφόλια και και τα
παρακείμενα,καρτέλ τροφίμων,καυσίμων,τραπεζών,πρώην
ΔΕΚΟ και όλοι οι υπόλοιποι καριόληδες που μας την έχουν
πέσει ,με τις ευλογίες ή την ανικανότητα της έπίσημης
πολιτείας!
Με ξάφνιασε το Σάββατο ,καθώς περνούσα απ ΄την
πλατεία Αριστοτέλους,ο ήχος των κατσαρολικών που
τα χτυπούσαν δαιμονισμένα μερικοί νεαροί.

Στο λίγο που στάθηκα να τους φωτογραφήσω έμαθα
μερικά άκρως ενδιαφέροντα πράγματα:
Πρόκειται για μια πανελλήνια κίνηση με τίτλο
«επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια»μέλη της οποίας
είναι και οι της φωτογραφίας,με στόχο την αφύπνιση
κατ ΄αρχήν και την ενεργοποίηση κατα δεύτερον
όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών.
Η δράση τους περιλαμβάνει ήδη αποκλεισμούς
διοδίων και ελεύθερη διέλευση των οχημάτων,
διαδηλώσεις έξω από σούπερ μάρκετ,τράπεζες
ΔΕΚΟ,ΕΛΠΕ.,κάνοντας πράξη το σύνθημα «δώσε
το εισιτήριό σου στον επόμενο», σε λεωφορεία
μετρό κλπ.
Αυτά είναι τα πρώτα ίχνη μιας υγιούς αντίδρασης
απένατι στην καταλήστευσή μας!
Αν και σεις πιστεύετε το ίδιο ,επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα τους, διαδόστε το και βοηθήστε όπως
μπορείτε!

www.akribeia-stop.gr
akribeia.stop@yahoo.gr

…άντε και ΄γω θα σας στείλω έναν άγγελο

Κυριακή,Νοέμβριος 16,2008 Posted by | art | | 10 Σχόλια

ερωτικον

Δριμύς ενέσκηψεν χειμών
Κύριος είη μεθ ΄ημών
αίτιον θρήνων κι οδυρμών
την έχουμε γαμήσει!

Πέη σατύρων  εν ημίν
οι φόροι, κι ως παρθένου υμήν
η τσέπη ,σφόδρα ετρώθη,αμήν
μας έχουνε γαμήσει!

Ορδαί απόρων ατελείς
άνεργοι,φήφου υποτελείς
ένδεια, βίος ευτελής
ομαδικό γαμήσι!

Άρχοντες άνευ ηθικής
ταγοί σαθρής πολιτικής
ίστασθε, χρόνος γαρ εγγύς
ο λαός να σας γαμήσει !

Δευτέρα,Σεπτεμβρίου 29,2008 Posted by | art | | 24 Σχόλια

Λευκάδα,29 Ιουνίου 2007

Κυριακή,Ιουνίου 22,2008 Posted by | art | | 9 Σχόλια

Μετακομίζω

Η μοίρα το ήθελε στη μέχρι τώρα ζωή μου να αλλάξω
πολλά σπίτια. Όλα τα αγάπησα ,σχεδόν όσο το σπίτι
πού γεννήθηκα.Ίσως επειδή ποτέ δέν πίστεψα στ αλήθεια
ότι η λέξη «σπίτι μου» περιλαμβάνει απαραίτητα και τους
τοίχους Όχι ότι έχω αποποιηθεί την ιδιοκτησία ,και ούτε
υποστηρίζω κάτι τέτοιο,απλά έμαθα να αγαπώ αυτά που
ζω μέσα σε ένα σπίτι κι όχι το ίδιο.
Αυτά που θεωρώ δικά μου πράγματα χωράνε μέσα σε μιά
βαλίτσα,τα υπόλοιπα τα κουβαλάω μέσα μου.Και είναι
απίστευτο τό πόσα σπίτια χωράνε εκεί μέσα!
Πριν λίγους μήνες μπήκα σ ένα καινούργιο σπίτι, τελείως
διαφορετικό.Τού δωσα και όνομα:Ψυχραιμία!
Απ τις πρώτες κιόλας μέρες άρχισαν να φτάνουν διάφοροι,
δέν τους ήξερα.Τους καλωσόρισα ,με καλέσαν κι αυτοί
στα δικά τους και σε πολύ λίγο έγιναν Φιλαράκια μου!
Τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα ,με πολλούς βρισκόμαστε
κιόλας!Γίναμε μια παρέα που συνεχώς μεγαλώνει και
δέν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό.Αυτό που ξέρω είναι
ότι δεν θέλω να σταματήσει!
Το μόνο πρόβλημα είναι ότι σχεδόν όλα τα φιλαράκια μου
μένουν σε άλλη γειτονιά,πιό ζεστή, πιο όμορφη.
Γιαυτό κι εγώ βρήκα σπίτι δίπλα τους, καλοκαιρινό
(εξοχικό που λέει κι ο Τρελός )και όχι μόνο.
ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΩ ΑΔΕΡΦΙΑ!!!!!!!(είσοδος παραπλεύρως).
Όμως ,πείτε μου αυτό εδώ πώς να τ αφήσω!!!
Εδώ μέσα είναι….

Τρίτη,Ιουνίου 10,2008 Posted by | art | | 9 Σχόλια

graffitιιιιιιιι

Πραγματοποιήθηκε και φέτος το παγκόσμιο φεστιβάλ
Graffiti ,Meeting of Styles με πολλές παράλληλες
εκδηλώσεις 7-14 Μαίου με κορυφαία και για πρώτη
φορά, μια τοιχογραφία σε
πρόσοψη κτιρίου,συγκεκριμένα στο κτίριο Ήλιος
του δήμου Νεάπολης με τη συμμετοχή μεγάλων
καλλιτεχνών, Ελλήνων και ξένων:
Holland: Does, Nash Love Letters
Italy: Skolp, Meth F-Lines
Germany: Cazo
Croatia: Agios,Lunar
Bulgaria: Naste, Esteo, Erase
Greece
Thessaloniki: Live2, Nade, G. Mavridis, Jasone, Lue, Ske, Jorz, Nastwo, Ser, Zone, Noone, Dwayne, Smartie, Dante, Karma, Apset, Onare, Ionas, Rino, Inva, Amok, Maze, Dinoz, Diker, Setor, Rasl
Athens: Sake, Dask, Speg, Artemis, Ozone, Nerz, Rentwo, Siemor, Zest, Super, Think, Zek
Other Cities : Dee71, Merlin, T098, Saco, Kazar, Swet, Srbe, Wher, Erz, Anser, Spike, Wake, Rtm Dinoz
(Τα στοιχεία είναι από την ιστοσελίδα του Live2store ενός απ τους
κύριους διοργανωτές ,πριν από την εδήλωση και ελέγχονται για την
ακρίβειά τους)
Ιδού το αποτέλεσμα.

Στο στενό παραπλεύρως

..και μερικά στη γύρα

…σε όλους αυτούς
που κρεμούν τις ψυχές τους στους τοίχους
χρωματίζουν την πόλη μου
τη ζωή μου ομορφαίνουν
…ευχαριστώ!

Πέμπτη,Μαΐου 29,2008 Posted by | art | , | 30 Σχόλια

οι τοίχοι μου

Και ξανά-μανά παιχνίδι ,οπτικό αυτή τη φορά,
από Μανιτάρι μεριά(χρεοστούμενο,αργούμε
αλλά δεν ξεχνούμε),παιδική χαρά το κάναμε
σοβαροί άνθρωποι(εδώ γελάμε η κλαίμε
ανάλογα τη διάθεση) και χωρίς στίχους
λόγω τιμής ,τελεία.

Η πρώτη εικόνα μπαίνοντας φάτσα:
Φωτιστικό δήθεν ,al arabia,original πάντως.
Για κερί ήταν ,του βαλα λαμπάκι με τα
χεράκια μου,ηλ/γος γαρ.

τοίχος δεύτερος σάλα μεριά:μάχη σε καμβά,λάδι.
(όχι ηλιέλαιο)

ολίγαι αντίκαι με φόντο ανθοδέσμη,κεντημένη
από την προγιαγιά της συζύγου!
σάλα τοίχος 2

άνω πόλη ,σπάτουλα καί νεκρή φύση απο κάτω

εεεεεε????al arabia 2 βγάζει μάτι

σάλα τέλος:ενότητα κεραμικά
απεικόνιση αρχαίου άλιεν
κι από κάτω ότι βλέπετε

Ενότητα καθιστικό-κουζίνα:
ΠΑΤΡΙΔΑΑΑΑ!!! λίγο παλιά..

φωτιστικό ντιζάιν :σύλληψη -κατασκευή ….ακριβώς!

ξανά και πιο πατρίδα

εδώ δεν έχει τίποτα

κι εδώ τοίχος απ έξω:χωρίς σχόλια!

Εναλλακτική επιλογή

Θέλω να αλλάξω λίγο τους όρους και να σας ζητήσω
να ψηφίσετε τον ομορφότερο.
Παραδίνω τη σειρά σε όποιον επιθυμεί.

Σάββατο,Μαΐου 24,2008 Posted by | art | | 12 Σχόλια

στιχοπαιχνίδι

ΣΟΦΙΑ,ΠΑΡΕΟΥΛΑ,ΠΡΟΘΕΣΗ,ΣΟΥΠΙΑ

Πήρα πάσα απ τον epikuro για το στιχοπαίχνιδο
της Νεφέλης κι αφού εξάντλησα όλα μου τα
καλιτεχνικά αποθέματα, προέκυψε το αριστούργημα:

Πρόθεση για παρεούλα
είχαμε όλα τα παιδιά,
κι είχε μόλις μαγειρέψει
η Σοφία τη σουπιά!

Σας αρέσει δεν σας αρέσει,αυτό είναι!
Εγώ πάντως το διασκέδασα!!!!

Οι όροι:
Φτιάξε ένα τετράστιχο,
χρησιμοποίησε τις 4 λέξεις με όποια σειρά θέλεις,
ύφος σατυρικό κατά προτίμηση,
κάλεσε 4 φίλους να παίξουν.

Κατά την πάγια τακτική μου καλώ
όποιον θέλει να παίξει.

Δευτέρα,Μαΐου 19,2008 Posted by | art | | 32 Σχόλια

η ζωή μας δίχως δέντρα

Με αφορμή τη δράση του Αρχαιολογικού Μουσείου
Θεσσαλονίκης «περιβάλλον και πολιτισμός 2008
το δέντρο της ζωής,σε τέσσερις εποχές»(το ωφέλιμον)
μαζεύτηκε ελέω αεικινήτου (Α) η θρυλική
πλέον παρέα της Καλημέρας(το τερπνόν).
Κι αφού μάθαμε τι σήμαινε το δέντρο για τους
παλιότερους έρχομαι να ρωτήσω:
Τι ακριβώς σημαίνει για μας ένα δέντρο?
Πόσοι από μας έχουν αγκαλιάσει ένα δέντρο?
Πόσοι έχουν ακούσει η μιλήσει σ ένα δέντρο?
Έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή
χωρίς να βλέπεις πουθενά δέντρο?

Το παρακάτω συνέβη !

Αύγουστος 3 του 2002.Χάραμα.
Ξύπνησα απότομα από κάτι,δεν κατάλαβα τι.
Καλά-καλά δεν ήξερα πού βρίσκομαι,σκοτάδι.
Μια σουβλιά στη μέση μ έκανε να το
συνειδητοποιήσω αμέσως.
Ήταν η πρώτη νύχτα των διακοπών μας,
στο «καλύβι»ύστερα από μια ηρωική κάθοδο
με όλα τα συμπράγκαλα ,Θεσσαλονίκη-
Λιμιώνα.Ίσα που προλάβαμε να κουβαλήσουμε
να στρώσουμε και να ξεραθούμε.
Κάπου κοντά ακούστηκαν φωνές και μαζί
το γνώριμο γκλού-κτουκ-τουκ,γκλού-κτουκ.
Ήταν οι δακοκτόνοι πού ψέκαζαν δολώματα
στα «σταυρώματα»των λιόδεντρων
με τα χειροκίνητα ψεκαστήρια.
Ευτυχής ξαναβυθίστηκα.
Τη δεύτερη φορά με ξύπνησαν
τρία εκατομμύρια τσιτζίρια περίπου
(μόνο στην αυλή).Άνοιξα τα μάτια μου.
Μια κόκκινη ηλιαχτίδα είχε σκίσει το
ξύλινο πατζούρι και είχε βάψει
δυο κόκκινες γραμμές στην κουνουπιέρα
και μία στον απέναντι τοίχο.
Πετάχτηκα απ το κρεβάτι να προλάβω
να δω τον Ήλιο να αναδύεται κατακόκκινος
απ τα νερά του Αγαίου και να επιβάλλεται
πάνω απ τη Σκόπελο και τη Σκιάθο.
Να φέγγει ανάμεσα στα φύλλα της
εκατόχρονης μαυροσυκιάς ,ψάχνοντας τα
δυο μαυρισμένα σύκα που πρόλαβα και είδα
από βραδύς.
Το γερασμένο αλλά περήφανο δέντρο,
δέσποζε μόνο,ένα επίπεδο κάτω απ την αυλή.
Ο κορμός είχε γείρει και τον στηρίζαμε
με κορμό ελιάς.
Η φλούδα του ,πέντε εκατοστά, ότι είχε μείνει,
τροφοδοτούσε όλα τα κλαδιά για πολλά χρόνια.
Κάθε χρόνο στις 4 Αυγούστου έκοβα το πρώτο
μαυρόσυκο σ όλη την περιοχή και
την παίνευα γι αυτό!Από 7χρονο παιδί μ ανέβαζε
στις πλάτες του,και μου μάθαινε τη χαρά του να
μοιράζεσαι τα καλύτερα,να προσφέρεις το ίδιο
σ όλους,κοντινούς,περαστικούς,γνωστούς,
αγνώστους ,καλούς και κακούς !Γιατί τα δέντρα
ξέρετε δεν ξέρουν τι θα πει κακία.Τους παίρνεις
τους καρπούς και χαίρονται,τους κόβεις ένα
κλαδί και σου βγάζουν ένα καινούργιο,
πιο όμορφο.Δίνουν μόνο!
Τράβηξα το σύρτη και άνοιξα διάπλατα την
παλιά καστανίσια πόρτα.Ο Ήλιος είχε μόλις
βγεί ,βλεπόταν ακόμα.Προχώρησα δυο βήματα
κι έφερα το βλέμμα μια γύρα.
Ο Παράδεισος σε πλήρη ανάπτυξη!
Αριστερά η μουσμουλιά να οργιάζει και να
σκεπάζει τη μισή αυλή,η κληματαριά να
κρέμεται από παντού στην κρεβατιά,ζούγκλα!
Ολόγυρα οι ελιές και ίσα μπροστά η ……..
όχι.. ΟΧΙ…
Πάγωσα ,ένοιωσα το αίμα να φεύγει απ το
κεφάλι και τα άκρα,μούδιασα!Ένοιωσα το χέρι
της συντρόφου μου στη μέση!
Τι έγινε?!!
Δεν έβγαινε μιλιά.Άπλωσα το χέρι κι έδειξα
το πεσμένο δέντρο.Έβαλε τα κλάματα..
Η συκιά η Συκιά μας είχε γκρεμιστεί στο χώμα
και μαζί της γκρεμίστηκαν όλα μου τα καλοκαίρια!
Μια φορά είχα ξανανιώσει έτσι,όταν είχα ακούσει
τα δυσάρεστα για αγαπημένο μου πρόσωπο.
Μετά το πρώτο σοκ άρπαξα τον κουβά ,πήρα το
κλαδευτήρι κι έτρεξα σαν τρελός να κόψω απ τα
κλαδιά του «μάτια»,πριν προλάβει να καταλάβει
ότι πεθαίνει!
Έτρεξα στο γείτονα,του χτύπησα την πόρτα
φωνάζοντας.Βγήκε έντρομος,με είδε με τον
κουβά,νόμιζε ότι πήραμε φωτιά.
-Σε παρακαλώ βάλε μπόλια όπου βρείς ,του είπα!
-Τέτοια εποχή ,δύσκολο,μουρμούρισε
-Δύσκολο ξεδύσκολο,σε παρακαλώ,φώναξα!
Δεν τόλμησε ν αρνηθεί.
Μπολιάζαμε ότι υπήρχε σε ρίζα συκιάς
στη γύρω περιοχή,50-60 μπόλια δεν θυμάμαι.
Κι ήταν η πρώτη μου φορά!
Μετά ένα μήνα ανακάλυψα ότι απ τα 30 μπόλια
που είχα βάλει ΕΝΑ «έπιασε»
Δεν έχω κερδίσει ποτέ λαχείο,φαντάζομαι
κάπως έτσι θα είναι!
Σήμερα η παλιά συκιά ζει σ ΄ένα νέο δέντρο.
Στη θέση της μεγαλώνει μια καινούργια,
μπολιασμένη απ το χέρι τού αρχιμάστορα
πατέρα μου.
(Γεγονότα και αισθήματα ακριβώς αληθινά)

Δευτέρα,Μαΐου 12,2008 Posted by | art | | 15 Σχόλια