ψυχραιμια

καλό ταξίδι Μανώλη

Δευτέρα,14 Μαρτίου,2011 Posted by | art | | Σχολιάστε

δεν είμαστε Αιγύπτιοι

Έχω την τιμή να δημοσιεύσω μια τεράστια επιτυχία
στο χώρο των επιστημών και ειδικότερα στον τομέα
της Γενετικής.Πρόκειται για την Εργασία του καθηγητή
Γενετικής του Α.Π.Θ.κ.Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη, σχετικά με την έρευνα πάνω
στην προέλευση των Ελληνικών φύλλων,που ανατρέπει
τις μέχρι τώρα θεωρίες περί Αιγυπτιακής καταγωγής
και μαύρης Αθηνάς!
Το δημοσίευμα είναι ακριβώς το δελτίο τύπου του Α.Π.Θ.
Η πλήρης εργασία όπως έχει δημοσιευθεί σε ξένα
περιοδικά,είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο.
Αφήστε το email σας η επικοινωνήστε με τις διευθυνσεις
του κειμένου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ. (2310) 997158, 996778 Fax (2310) 996730 e-mail: louizou@ad.auth.gr
Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Α.Π.Θ., Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΙΚΙΣΤΗΚΕ
ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Θεσσαλονίκη, 2/4/2008

«Προέλευση των Νεολιθικών ανθρώπων της Ελλάδας με βάση μελέτη του πατρικά κληρονομούμενου DNA» είναι ο τίτλος της έρευνας που πραγματοποίησε ο Καθηγητής Γενετικής του Α.Π.Θ., Κωνσταντίνος Τριανταφυλλιδης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμια από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Ρωσία και την Τουρκία. Στην έρευνα απομονώθηκε DNA από 193 δείγματα αίματος ανδρών από την Κρήτη και 171 δείγματα αίματος ανδρών από την Ηπειρωτική Ελλάδα που ζουν σε κοινότητες με γνωστούς Νεολιθικούς οικισμούς. Συγκεκριμένα, στη Νέα Νικομήδεια (Βέροια), στο Σέσκλο και στο Διμήνι (περιοχή Βόλου), στο Σπήλαιο του Φράχτη (περιοχή Κρανιδίου) και στη Λέρνη (στο νομό Αργολίδας).

Τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης από τις περιοχές της Ελλάδας συγκρίθηκαν με παρόμοια αποτελέσματα από περιοχές της Ευρώπης, της Ανατολίας και της Αφρικής.

Η απουσία συγκεκριμένης γενετικής σύστασης (της J2b-M12) στους κατοίκους των γειτονικών με τον Βόσπορο περιοχών, υποδεικνύει ότι Νεολιθικοί άνθρωποι στην Ελλάδα είναι πιθανότερο ότι ήλθαν δια θαλάσσης.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του DNA του χρωμοσώματος Υ του πληθυσμού της Κρήτης έδειξαν ότι κατατάσσεται μαζί με τους πληθυσμούς από την Ανατολία, ενώ τα δείγματα από τις περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας κατατάσσονται μαζί με Βαλκανικούς πληθυσμούς. Κατά συνέπεια, τα γενετικά αποτελέσματα φαίνεται πως υποστηρίζουν τη θεωρία ότι Νεολιθικοί κάτοικοι της Κρήτης προήλθαν από την Ανατολία. Βέβαια, μελέτες μας με άλλους γενετικούς δείκτες απέδειξαν ότι οι νεολιθικοί άνθρωποι ήρθαν και στην Ηπειρωτική Ελλάδα από την Ανατολία.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση των δειγμάτων από τη Λέρνη/Σπήλαιο Φράχτη στην Πελοπόννησο, που δείχνουν συγγένεια με τον πληθυσμό της Κρήτης. Το γεγονός αυτό μάλλον απεικονίζει τη γεωγραφική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους κατοίκους της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της Ανατολίας. Μάλιστα, θα μπορούσε να αναφερθεί ο μετα-αποικισμός της Κρήτης το 1.100 π.Χ. από αποίκους από την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπως αντιπροσωπεύεται από τον μονονουκλεοτιδικό δείκτη V13. Η ύπαρξη αυτού του δείκτη διαπιστώθηκε με συχνότητα 35% στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, ενώ η συχνότητα του στην Κρήτη μόλις φθάνει το 7%, και δείχνει την ηπειρωτική συνεισφορά στις γενετικές παραλλαγές του χρωμοσώματος Υ που βρέθηκαν στην Κρήτη. Το ποσοστό της συνεισφοράς της Ηπειρωτικής Ελλάδας στην Κρήτη υπολογίζεται ότι είναι της τάξης του 20% περίπου.

Η χρονολογία εξάπλωσης της απλοομάδας J2a1h-M319 στην Κρήτη υπολογίζεται ότι συνέβη γύρω στο 3.100 π.Χ.. Η σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων αυτών στην αρχαιολογία είναι προκλητική. Η χρονολογία των 3.100 ετών π.Χ. είναι πολύ σημαντική για τους ιστορικούς, μια και σηματοδοτεί το όριο ανάμεσα στη Νεολιθική εποχή και την Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη, μία περίοδος που σχετίζεται με σειρά σημαντικών αλλαγών στην οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών, τη δημογραφία, τα πολιτισμικά υλικά, την τεχνολογία, την εικονογραφία και τη νεκρώσιμη τελετουργία. Πολλοί ερευνητές πρότειναν ότι η άφιξη νέου πληθυσμού ήταν υπεύθυνη για τη σηματοδότηση αυτών των αλλαγών, μία κοινωνικο-πολιτισμική ανάταση από την οποία αναπήδησε ο φημισμένος Μινωικός πολιτισμός. Τα νέα αυτά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την πρώιμη Περίοδο του Χαλκού στην Κρήτη έχουν συσχετισθεί ποικιλότροπα, π.χ. ότι οφείλονται σε αποικισμό της Ελλάδας και ειδικότερα της Κρήτης από την Αίγυπτο/Λιβύη, ή τη Συρία/Παλαιστίνη, ή από το Ανατολικό Αιγαίο/ την Ανατολία. Σε σχέση με την υπόθεση ότι ο Μινωικός πολιτισμός οφείλεται σε αποικισμό από την Αίγυπτο και τη Λιβύη, η πλειονότητα των απλοομάδων E3b1-M78 χαρακτηρίζεται από τον μονονουκλεοτιδικό δείκτη V13, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στα δείγματα που αναλύθηκαν από την Αίγυπτο δε βρέθηκε αυτός ο μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε πρόσφατη γενετική επαφή ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Κρήτη ή την Ηπειρωτική Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ο Ελληνικός χώρος δεν αποικίστηκε από κατοίκους της Αιγύπτου. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης του DNA στην πραγματικότητα παρέχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν τις πληθυσμιακές μετακινήσεις από την Ανατολία. Τα αποτελέσματα αυτά καταρρίπτουν την Αφροκεντρική θεωρία της “Μαύρης Αθηνάς” που διατυπώθηκε από ορισμένους επιστήμονες και πρόσφατα από Σκοπιανούς. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το θαύμα του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού ήταν αποτέλεσμα αντιγραφής από Αιγυπτιακές πηγές και ότι η ίδια η Ελλάδα αποικίστηκε από κατοίκους της Αφρικής.
Να σημειωθεί ότι η μελέτη του μιτοχονδριακού DNA (παρουσιάζει μητρικό τρόπο κληρονόμησης) και του DNA του χρωμοσώματος Υ (παρουσιάζει πατρικό τρόπο κληρονόμησης) αποκάλυψε ότι το 80% του DNA των κατοίκων της Ευρώπης έχει παλαιολιθική προέλευση ή με άλλα λόγια οι κάτοικοι είναι αυτόχθονες. Το υπόλοιπο 20% έχει νεολιθική προέλευση. Είναι, επίσης, γνωστό ότι οι αρχαιότεροι νεολιθικοί οικισμοί στην Ευρώπη ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα. Η επιστημονική μελέτη της προέλευσης αυτών των ανθρώπων γίνεται με βάση ευρήματα που προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, π.χ. την αρχαιολογία, τη γλωσσολογία, τη γενετική, ενώ παράλληλα διεξάγονται ενδιαφέρουσες επιστημονικές συζητήσεις για το πώς, πότε και από που προήλθαν οι άνθρωποι αυτοί τη Νεολιθική περίοδο στη ΝΑ Ευρώπη.
Για να διερευνηθούν τα ερωτήματα αυτά μελετήθηκε το DNA του χρωμοσώματος Υ. Οι γενετικοί δείκτες του χρωμοσώματος Υ κληροδοτούνται αμετάβλητα από τον πατέρα στο γιο, από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας έτσι πατρικές γενεαλογικές γραμμές. Με τη μεθοδολογία ανάλυσης του DNA του χρωμοσώματος Υ είναι δυνατόν να ιχνηλατηθεί η πατρική γενεαλογική σειρά και να προκύψουν συμπεράσματα για την προέλευση των ανθρώπινων πληθυσμών.
Επικοινωνία: Καθηγητής Γενετικής Α.Π.Θ., Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, τηλ. 2310 998309, email: triant@bio.auth.gr
________________________

Παρασκευή,13 Μαρτίου,2009 Posted by | art | 4 Σχόλια

Ελεύθερη Παλαιστίνη

Τετάρτη,7 Ιανουαρίου,2009 Posted by | βία | | 10 Σχόλια

13 ερωτήσεις(παιχνίδι)

Αφού έφερε τη γύρα στην παρέα,διαπίστωσα κάποιους
δισταγμούς σε ότι αφορά τα μακάβρια ερωτήματα.
Ένας παραπάνω λόγος να το παίξω αφού δέν μ΄αρέσει
να μένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα,και για να
αποδείξω ότι ζωή και θάνατος ..έχουν πλάκα!
Πάνω στην ώρα ,έχει αρχίσει και η εκπομπή του
Σταύρου Θεοδωράκη με τα πορτραίτα τριών ανθρώπων
που πάνω κάτω είχαν την ίδια γνώμη.
Και το απέδειξαν!Είδαν την παράσταση και έφυγαν..
….απλά!
Η Κατερίνα Γώγου,ο Παύλος Σιδηρόπουλος
και ο Νικόλας Άσιμος.
Άνθρωποι που είχαν στο βλέμμα τους πολύ καλά
κρυμμένο τον πόνο ,πίσω από ένα περήφανο δεν
φοβάμαι κανέναν και τίποτα!
Πάμε παρακάτω.,στις ερωτήσεις:

1.Ποιο μυστικό θα ήθελες περισσότερο να ξέρεις;
Πότε και τι σύνταξη θα πάρω
2.Πόσους ανθρώπους του αντίθετου φύλου έχεις
αγαπήσει πραγματικά;
9,5 (η μία άλλαξε φύλο)
3.Αναγκάζεσαι να αλλάξεις όνομα,ποιό θα διάλεγες;
Βαρδινογιάννης
4.Τι θα χάραζες στην ταφόπετρά σου;
«τώρα βγάλτε τα πέρα μόνοι σας»
5.Διάλεξε ένα παραμύθι που θα σου ταίριαζε.
Ο κακός λύκος,αλλά με άλλο τέλος…προς το ροζ !
..ακριβώς αυτό που σκέφτεστε !
6.Διάλεξε καινούργιους γονείς
Κόκκαλης, Βαρδινογιάννης,Λάτσης,Μυτιληναίος ,…
.κι ας με φωνάζαν μπάσταρδο,δε με χαλάει.
7.Γράψε τα τελευταία διάσημα λόγια σου
Μήν ακούτε τι σας λένε, τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία!
8.Αν ήσουν συγγραφέας ποιος θα ήταν ο τίτλος
του πρώτου μυθιστορήματός σου;
Το μυστικό της Βιστωνίδας
9.Αν ήσουν αυτοκίνητο τι μάρκα θα ήσουν;
δεν ξέρω τι μάρκα ,σίγουρα όμως κάμπριο
10.Άν ήσουν άγριο ζώο τι θα ήσουν;
χαμαιλέων
11.Για τι πράγμα μετανιώνεις περισσότερο;
Που μόλις γεννήθηκα και είδα τον κόσμο ,δεν γύρισα
πίσω!
12.Πες κάτι για το οποίο θα ήθελες να σε θυμούνται.
Ψυχραιμία
13.Θα θυσίαζες τη ζωή σου για κάποιον;

εδώ θα είμαι ειλικρινής :ας έρθει εκείνη η ώρα
και βλέπουμε.

Τετάρτη,19 Νοεμβρίου,2008 Posted by | Χωρίς κατηγορία | | 11 Σχόλια

akribeia-stop

Καιρός ήταν να ακουστεί και κάτι διαφορετικό
μετά από από τη λαίλαπα των δυσοίωνων ειδήσεων
για την παγκόσμια κρίση και τις επιπτώσεις της,
οι οποίες φυσικά όπως πάντα έχουν κοινό παρονομαστή
την τσέπη μας!Όχι ότι και πριν τα πράγματα ήταν ρόδινα,
αφού μας έχουν ξεσκίσει τα πορτοφόλια και και τα
παρακείμενα,καρτέλ τροφίμων,καυσίμων,τραπεζών,πρώην
ΔΕΚΟ και όλοι οι υπόλοιποι καριόληδες που μας την έχουν
πέσει ,με τις ευλογίες ή την ανικανότητα της έπίσημης
πολιτείας!
Με ξάφνιασε το Σάββατο ,καθώς περνούσα απ ΄την
πλατεία Αριστοτέλους,ο ήχος των κατσαρολικών που
τα χτυπούσαν δαιμονισμένα μερικοί νεαροί.

Στο λίγο που στάθηκα να τους φωτογραφήσω έμαθα
μερικά άκρως ενδιαφέροντα πράγματα:
Πρόκειται για μια πανελλήνια κίνηση με τίτλο
«επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια»μέλη της οποίας
είναι και οι της φωτογραφίας,με στόχο την αφύπνιση
κατ ΄αρχήν και την ενεργοποίηση κατα δεύτερον
όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών.
Η δράση τους περιλαμβάνει ήδη αποκλεισμούς
διοδίων και ελεύθερη διέλευση των οχημάτων,
διαδηλώσεις έξω από σούπερ μάρκετ,τράπεζες
ΔΕΚΟ,ΕΛΠΕ.,κάνοντας πράξη το σύνθημα «δώσε
το εισιτήριό σου στον επόμενο», σε λεωφορεία
μετρό κλπ.
Αυτά είναι τα πρώτα ίχνη μιας υγιούς αντίδρασης
απένατι στην καταλήστευσή μας!
Αν και σεις πιστεύετε το ίδιο ,επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα τους, διαδόστε το και βοηθήστε όπως
μπορείτε!

www.akribeia-stop.gr
akribeia.stop@yahoo.gr

…άντε και ΄γω θα σας στείλω έναν άγγελο

Κυριακή,16 Νοεμβρίου,2008 Posted by | art | | 10 Σχόλια

γιορτή κάστανου 2008 μέρος δεύτερο

Έγινε!!!!
και είχε μεγάλη επιτυχία!!!!
Σας λέω την αλήθεια αδέρφια μου, τόσα κάστανα,
δεν έχω ματαφάει μαζεμένα ποτέ πρίν,
ΚΑΣΤΑΝΟΤΡΕΛΑΑΑΑΑΑ!!!!!!!!!!!!!
Τρείς μέρες η κύρια τροφή μου ήταν κάστανα ψητά
και κανένα κοψίδι για διάλειμμα ,και κόκκινο κρασί,
πολύ!Βάλσαμο στην βραδυνή ψύχρα που κάθε άλλο
παρά έδιωχνε την καθημερινή παρέα.Γιατί αυτό ήμαστε
μια πολύ μεγάλη παρέα μαζεμένη γύρω απ τις ψησταριές
που ξεμούδιαζε περιδιαβαίνοντας τα καλοστημένα
περίπτερα ,με το κρασί στο χέρι,κι άλλοτε παρακολουθώντας
τα θεάματα που διοργάνωσε ο δήμος Μουρεσίου!
Τυχεροί όσοι βρέθηκαν εκεί (νομιζω ήταν και κάποιοι
απ την παρέα μας που δυστυχώς δεν βρεθήκαμε)!
για τούς υπόλοιπους ακολουθεί μικρό οπτικό δείγμα.
Φιλαράκια μου,επισκεφτείτε τις γιορτές που γίνονται,
στά χωριά της πατρίδας μας,είναι πολλές και πιστέψτε με,
μόνο κερδίζετε!όχι επειδή θα αγοράσετε κάποια σχετικά,
ντόπια προιόντα.Το σημαντικότερο είναι ότι θα έχετε την
ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά ,εσείς και κυρίως τα
παιδιά σας τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής τους.
Και δεν χρειάζεστε ξεναγό,ρωτήστε τους παραγωγούς!
Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ρωτήσετε:
τα βλέπετε όλα στο πρόσωπο και το βλέμμα τους!

το χωριό

ο τόπος

η προσφορά

κάποιοι απ τους εκθέτες ,ντόπιοι και φίλοι από μακρυά

… οι επίτιμοι καλεσμένοι,τα Φιλαράκια μου

…οι χοροί

………………………………επίλογος

Τετάρτη,29 Οκτωβρίου,2008 Posted by | Χωρίς κατηγορία | | 16 Σχόλια

γιορτή κάστανου 2008

Για μια ακόμη χρονιά θα πραγματοποιηθεί η περίφημη πια
γιορτή κάστανου στη γενέτειρά μου το Ξορύχτι στο ανατολικό
Πήλιο,25 εως 28 Οκτωβρίου !
Ντόπιο κρασί και ψησταριές γεμάτες κάστανα και όχι μόνο,
περίπτερα όπου πωλούνται προιόντα της ευρύτερης περιοχής,
με τη συνοδεία μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων!
Όλα αυτά πάνω σε ένα μπαλκόνι με φόντο όλο το Αιγαίο!
Όσοι τυχεροί βρεθείτε στην περιοχή …καλή διασκέδαση!
Πολύ πιθανό να είμαι και εγώ εκεί.
…άντε να βρεθούμε επιτέλους!

Πέμπτη,23 Οκτωβρίου,2008 Posted by | Χωρίς κατηγορία | | 18 Σχόλια

5 ερωτήσεις

Ακόμα ένα παιχνίδι στη γύρα,άντε να δούμε που θα μας
βγάλει φέτος!Η κρίση, κρίση και το παιχνίδι δίνει και παίρνει!
Θα το ξαναπώ για όσους βιαστούν να μας κολλήσουν ταμπέλες,
όχι κύριοι ,δεν ζούμε στην κοσμάρα μας,και μάτια έχουμε και
αυτιά ,να με το συμπάθειο!Απλά ενα μικρό διάλειμμα κάνουμε
στη μαυρίλα,να μειδιάσουμε,ουτε καν να γελάσουμε !
Παρέλαβον ουν το συμπαθές και γλαφυρόν παίγνιον τούτο
παρά της φιλτάτης Αρτανίδος ,προς τέρψιν των ψυχών ημών
και υμών,όπερ έχει ούτως:
Υποβάλουμε πέντε ερωτήσεις στους κάτωθι:
έναν φιλόσοφο,έναν παρελθόντα έρωτα,ένα μέντιουμ,
ένα παιδί και στον καθρέφτη,προφανώς στον εαυτό μας,
αλλά όχι απαραίτητα.
πάμε!


..Σωκράτη εσύ μαίας υιέ τι να εκμαιεύσεις από μένα
αφού έτσι κι αλλιώς τα πάντα στα μάτια μου είναι γραμμένα;


Εσύ παλιέ μου έρωτα..σ΄άκουσα!!! δεν κατάλαβα ,εγώ λίγος είμαι;
να σου δείξω την τωρινή ;ε;
Εσύ λοιπόν παλιέ μου έρωτα ,ΟΥΧΙ ΜΟΝΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΕ(!!!!!!!!),
για πες μου,τι του βρήκες εκείνου του λεχρίτη του νεάντερταλ
και την έκανες λάθρα μια ωραία πρωία;


Να κι ο μέντιουμ ,θεός να τον κάνει η διάολος,όποιος ευκαιρεί
τέλος πάντων!για τα πανηγύρια είναι αλλά αυτόν βρήκα έτσι
χρωματιστό,και χαρούμενο!
Λοιπόν κύριε παρδαλέ με μια κουβέντα: έχεις τα επόμενα
νούμερα του λότο; μάλλον όχι, γιατί αν τα ΄ξερες δεν θα ΄κανες
τον καραγκιόζη!κάτι πιο εύκολο τότε:
Υπάρχει περίπτωση να γίνει πρωθυπουργός ο Γιώργος;

Εσύ μικρέ μου ,πόσα απ τα όνειρά σου πιστεύεις βγήκαν αληθινά;


Καθρέφτη μου- καθρέφτη μου
Για πες μου(πρόσεχε τι θα πεις!)
έχεις ποτέ σου ματαδεί
τέτοιον λεβέντη άντρα;


…στο είπα πρόσεχε!

Όποιος έχει την περιέργεια να ρωτήσει ….ας συνεχίσει.

Πέμπτη,9 Οκτωβρίου,2008 Posted by | Χωρίς κατηγορία | | 25 Σχόλια

ερωτικον

Δριμύς ενέσκηψεν χειμών
Κύριος είη μεθ ΄ημών
αίτιον θρήνων κι οδυρμών
την έχουμε γαμήσει!

Πέη σατύρων  εν ημίν
οι φόροι, κι ως παρθένου υμήν
η τσέπη ,σφόδρα ετρώθη,αμήν
μας έχουνε γαμήσει!

Ορδαί απόρων ατελείς
άνεργοι,φήφου υποτελείς
ένδεια, βίος ευτελής
ομαδικό γαμήσι!

Άρχοντες άνευ ηθικής
ταγοί σαθρής πολιτικής
ίστασθε, χρόνος γαρ εγγύς
ο λαός να σας γαμήσει !

Δευτέρα,29 Σεπτεμβρίου,2008 Posted by | art | | 24 Σχόλια

videoσυγκινήσεις

Ένα ακόμα παιχνίδι που γυροφέρνει στην παρέα,
το πήρα από την little beautiful things
ομολογουμένως άκρως ενδιαφέρον, μια και
φωτογραφίζει αρκετά ευδιάκριτα ,ότι κουβαλάει
ο καθένας μας μέσα του!
Γι αυτό όσοι πρόκειται να το παίξετε προσέξτε
..σας βλέπουν!
Νομίζω δεν χρειάζονται λόγια για την πασίγνωστη
ταινία του Charlie Chaplin «τα φώτα της πόλης»
όπου ο αξέχαστος αλήτης καταλήγει στη φυλακή
προκειμένου να μαζέψει χρήματα,για την εγχείρηση
των ματιών της φίλης του!

……………..μια απ τις προσπάθειές του

…………………η έξοδος απ τη φυλακή.

Τρίτη,23 Σεπτεμβρίου,2008 Posted by | Χωρίς κατηγορία | | 13 Σχόλια